Drs. M.B Danhof-Pont: “Ik heb een smart phone en een tablet en die gebruik ik om medische literatuur bij te houden.”

Amsterdam, 23 augustus 2012
Mevrouw Danhof-Pont studeerde geneeskunde aan de Universiteit Leiden en specialiseerde zich daarna als bedrijfsarts. De afgelopen jaren is zij werkzaam bij de afdeling Veiligheid, Gezondheid en Milieu van het Leiden Universitair Medisch Centrum en de Universiteit Leiden als Senior Bedrijfsarts en Senior Adviseur.

Kunt u iets vertellen over uw werk als bedrijfsarts?

“Een groot deel van mijn tijd houd ik me bezig met verzuimbegeleiding van medewerkers van een aantal vaste onderdelen van ziekenhuis en universiteit. Ook adviseer ik de desbetreffende leidinggevenden over het verzuim in zijn algemeenheid en de re-integratiemogelijkheden van hun verzuimende medewerkers. Verder ben ik op dit moment druk bezig met de aanschaf en inrichting van een nieuw verzuimregistratieprogramma. Ik ben binnen onze dienst het aanspreekpunt op het gebied van sociale wetgeving en beroepsziekten. Ik ben voorzitter van de werkgroep griepvaccinatie die zorgt voor de jaarlijkse vaccinatiecampagne van alle ziekenhuismedewerkers. Tevens ben ik geregistreerd opleider en begeleid ik een arts-assistent in opleiding tot bedrijfsarts.. Een aantal jaar geleden zat ik in het kernteam van het project “Over Afstemming Gesproken”. Dit project is in het leven geroepen om de samenwerking tussen huisartsen en bedrijfsartsen te bevorderen bij het zorgen voor de gezondheid en het welbevinden van zieke werknemers.”

Wat voor een soort onderzoeken doet u nog meer?

“Naast mijn werk ben ik bezig met een promotie onderzoek naar mensen met werkgerelateerde psychische klachten. Ik vergelijk een populatie mensen met dit soort klachten op een aantal punten met populaties bezoekers van de GGZ en met populaties van mensen die de psychiatrie bezoeken in verband met een depressie of een angststoornis. Eind volgend jaar hopen we dit onderzoek af te ronden.”

Hoe gebruikt u apps en ziet u de mogelijkheden van ontwikkeling van apps binnen uw vakgebied?

“Ik heb een smartphone en een tablet en die gebruik ik om medische literatuur bij te houden. Zo gebruik ik bijvoorbeeld Pubmed.nl en daarnaast raadpleeg ik de app van Farmacotherapeutisch Kompas. In mijn werk hebben we veel te maken met privacy issues van patiënten en dus zie ik niet zo veel mogelijkheden voor het gebruik van apps bij de verzuimbegeleiding. Maar wat ik me heel goed zou kunnen voorstellen is een app voor het inventariseren van risico’s (de zogenaamde Risico-inventarisatie en –evaluatie) die werkgevers moeten uitvoeren op het gebied van gevaren op het terrein van de arbeidsomstandigheden. Op die manier kunnen kleine bedrijfjes en eenmanszaken deze risico’s goedkoper zelf in kaart brengen via de app.”

Marlene Smits