Pepermuntolie heeft positief effect bij prikkelbaredarmsyndroom

Nieuw onderzoek heeft aangetoond dat pepermuntolie een positief effect heeft bij prikkelbaredarmsyndroom (PDS). Wetenschappers onderzochten twee soorten pepermuntolie: één met afgifte in de dikke darm en één met afgifte in de dunne darm. De olie die vrijkwam in de dunne darm liet een significante verbetering zien op een aantal secundaire eindpunten gerelateerd aan PDS. De resultaten zijn gepubliceerd in Gastroenterology.

PDS is een veelvoorkomende aandoening waar 5-6% van de bevolking aan lijdt. Hoewel er de laatste tien jaar verschillende behandelingen zijn ontwikkeld, blijft de aanpak van buikpijn lastig en is er vaak onvoldoende tevredenheid bij de patiënt. Pepermuntolie is één van de middelen die tegenwoordig wordt gebruikt bij PDS. Hoewel eerder onderzoek positieve resultaten opleverde wat betreft afname van buikpijn en algehele verbetering van symptomen, zorgen de methodologische tekortkomingen van die studies er volgens de auteurs van het artikel in Gastroenterology voor dat het lastig is om harde conclusies te trekken. Zij stelden zich daarom ten doel om de effectiviteit en veiligheid van pepermuntolie te onderzoeken in een PDS-populatie die voldeed aan de in 2016 bijgewerkte ROME-IV-criteria en voor de effectiviteit de eindpunten te hanteren die door de FDA en EMA zijn gedefinieerd.

In de studie werd gekeken naar 189 patiënten met PDS waarvan 63 patiënten pepermuntolie kregen toegediend die vrijkwam in de dikke darm, 62 patiënten kregen een olie met afgifte in de dunne darm en 64 patiënten ontvingen een placebo. De duur van de behandeling was voor alle patiënten acht weken. De beide primaire eindpunten van de studie, buikpijnrespons (FDA-definitie) en algehele verlichting van PDS-symptomen (EMA-definitie), werden niet behaald. Wel liet de pepermuntolie met afgifte in de dunne darm een significante verbetering zien ten opzichte van placebo voor een aantal secundaire eindpunten: abdominaal ongemak (p < 0,05), ernst van de PDS-klachten (p = 0,02) en verlichting van PDS-klachten (p = 0,03). De verbeteringen waren vooral zichtbaar aan het einde van de behandelperiode. Pepermuntolie met afgifte in de dikke darm liet daarentegen op geen van de eindpunten een significant verschil zien ten opzichte van placebo.

In beide pepermuntoliegroepen was het totaal aantal bijwerkingen significant hoger dan in de placebogroep. De meest opvallende bijwerking was het hebben van oprispingen na inname van de olie met afgifte in de dunne darm. De ernst hiervan was vooral in de eerste twee weken van de behandeling hoger, daarna daalde die weer tot het niveau van voor de behandeling.

Op basis van deze resultaten concluderen de onderzoekers dat pepermuntolie met afgifte in de dunne darm kan worden gezien als redelijk effectieve behandeloptie bij PDS. Aangezien oprispingen in het begin van de behandeling voorkomen en de positieve effecten van de pepermuntolie tegen het einde van de behandelperiode werden waargenomen, raden ze behandelaars aan om patiënten te stimuleren om het gebruik door te zetten.

Referentie: Weerts ZZRM, et al. Gastroenterology 2019.

Geschreven door: Mitch Hartog