Locatie van primaire tumor beïnvloedt overleving

Chirurgische resectie gunstig voor patiënten met GEP-NET en levermetastasen

De primaire tumorlocatie heeft invloed op de overleving van patiënten met gastro-enteropancreatische neuro-endocriene tumoren (GEP-NET). Dit hebben onderzoekers van het Rush University Medical Center (Chicago, VS) aangetoond. De resultaten zijn recent gepubliceerd in de International Journal of Endocrinology.

Van de patiënten met GEP-NET ontwikkelt 40 tot 50% van de patiënten metastasen. Dit heeft een negatieve invloed op de overlevingskansen. De meest voorkomende metastase van GEP-NET komt voor in de lever, waarvoor chirurgische resectie van de levermetastasen de aanbevolen handeling is. Het was tot nu toe echter nog onduidelijk of de primaire tumorlocatie van invloed is op de verdere prognose. Ook was het niet bekend of chirurgische resectie van extra-hepatische metastasen een positief effect zou kunnen hebben op de overleving.

In de studie zijn 2.947 patiënten met GEP-NET en levermetastasen geïncludeerd. De mediane overleving van patiënten met NET in de dunne darm werd niet bereikt; van alle GEP-NET-patiënten met levermetastasen hadden zij de langste overleving (p = 0,001). Daarop volgden patiënten met NET in de pancreas en NET in het colon, met respectievelijk 52,0 maanden en 53,7 maanden. De kortste overleving betrof patiënten met rectale NET of NET in de maag, met respectievelijk 30,7 maanden en 31,4 maanden.

Bij patiënten die een chirurgische resectie ondergingen, van zowel de primaire tumor als de metastasen, werd een langere overleving aangetoond in vergelijking met patiënten die voor één van beide of helemaal niet middels een operatie werden behandeld. Daarnaast werden onder andere factoren als het ondergaan van de behandeling in een academisch ziekenhuis, het ontbreken van extra-hepatische metastase en het hebben van een jonge leeftijd geassocieerd met een langere overleving.

De onderzoekers kwamen tot de conclusie dat de primaire tumorlocatie van invloed is op de overleving van patiënten met GEP-NET en levermetastasen. Voor alle GEP-NET-patiënten met levermetastasen lijkt chirurgische resectie gunstig, zelfs wanneer extra-hepatische metastasen aanwezig zijn.

Geschreven door: Lynn O’Callaghan

Referentie: Tierney JF, et al. Int J Endocrinol 2019.