IVF geassocieerd met hepatische tumoren op kinderleeftijd

Onderzoekers uit de Verenigde Staten hebben een associatie gevonden tussen in-vitrofertilisatie (IVF) en hepatische tumoren op kinderleeftijd. Ze ontdekten geen significante associaties met andere tumoren. De onderzoeksresultaten zijn gepubliceerd in JAMA Pediatrics. Vervolgstudies zullen de achterliggende mechanismen voor de gevonden associatie moeten aantonen.

In 2015 was 1,7% van alle geboortes in de Verenigde Staten verwekt middels IVF. Het is bekend dat IVF geassocieerd is met geboorteafwijkingen en imprinting-afwijkingen. Deze afwijkingen zijn geassocieerd met een verhoogde kans op kanker op de kinderleeftijd, welke vaak al in de baarmoeder ontstaan. Dit onderzoek naar de aanwezigheid van kanker bij kinderen verwekt middels IVF was daarom hoognodig.

Vanuit veertien verschillende staten werd 66% van het totaal aantal geboortes in de VS en 75% van de geboortes van kinderen verwekt via IVF, tussen 2004 en 2012, geïncludeerd. Dit kwam neer op 275.686 kinderen verwekt middels IVF en 2.266.847 kinderen verwekt op natuurlijke wijze.

In totaal werd bij 321 IVF-verwekte kinderen en 2.042 natuurlijk verwekte kinderen kanker aangetoond. Het aantal kankergevallen (per 1.000.000 persoonsjaren) was 251,9 voor de IVF-groep en 192,7 voor de non-IVF groep (HR: 1,17; 95% CI: 1,00-1,36). Ook het aantal embryonale tumoren bleek hoger in de IVF-groep ten opzichte van de non-IVF groep (respectievelijk 102,8 en 70,4; HR: 1,28; 95% CI: 1,01-1,63). Dit verschil werd voornamelijk veroorzaakt door het aantal hepatische tumoren (respectievelijk 18,1 en 5,7; HR: 2,46; 95% CI: 1,29-4,70). Het aantal andere tumoren verschilde niet significant tussen de twee groepen.

Soorten IVF

Verschillen in soorten IVF, zoals het al dan niet gebruiken van een donoreicel en het gebruik van ingevroren embryo’s of verse embryo’s, had geen effect op de gevonden associatie. Verschillende indicaties voor IVF lieten ook geen verschillen in associaties zien.

Hoewel embryonale hepatische tumoren vaker voorkwamen bij kinderen die verwekt waren middels IVF, blijft het een zeer zeldzame ziekte. Ondanks de grote omvang van dit onderzoek, kunnen de resultaten deze relatie daarom niet definitief vastleggen. Vervolgstudies zijn nodig om de mogelijke mechanismen achter de gevonden relatie te onderzoeken.

De onderzoekers concludeerden dat er een kleine associatie is gevonden tussen IVF en kanker op de kinderleeftijd. Het aantal embryonale tumoren, met name hepatische tumoren, was hoger bij IVF-verwekte kinderen in vergelijking met natuurlijk verwekte kinderen. Verschillen in soorten IVF en verschillende indicaties voor IVF hadden geen invloed op deze associaties. Vervolgstudies zullen de achterliggende mechanismen verder moeten achterhalen.

Geschreven door: Lynn O’Callaghan

Referentie: Spector LG, et al. JAMA pediatrics 2019, e190392-e190392.