Meer rijst eten beschermt mogelijk tegen obesitas

De prevalentie van obesitas is aanzienlijk lager in landen waar mensen grote hoeveelheden rijst eten (gemiddeld 150 gram per persoon per dag). In landen waar mensen minder veel rijst eten (gemiddeld 14 gram per persoon per dag), ligt de prevalentie van obesitas hoger. Dit blijkt uit de resultaten van een internationale studie van 136 landen, die recent gepresenteerd zijn op het Europese congres over obesitas (ECO) in Glasgow, Verenigd Koninkrijk. 

De associatie tussen rijstinname en obesitas bleef aanwezig nadat rekening was gehouden met verschillende leefstijl- en sociaaleconomische risicofactoren, zoals het totale energieverbruik, onderwijs, roken, bruto binnenlands product per hoofd van de bevolking, en zorguitgaven.

De onderzoekers schatten dat een toename van het gemiddelde rijstverbruik (50 gram per persoon per dag) de wereldwijde prevalentie van obesitas met 1% zou kunnen verminderen. Dat zou een verlaging betekenen van 650 miljoen naar 643,5 miljoen volwassenen van 18 jaar of ouder met obesitas.

Het precieze effect van rijstgebruik op obesitas is nog onduidelijk. Wel is bekend dat mensen die een hoger gehalte voedingsvezels en volle granen eten, een lager lichaamsgewicht hebben, een lagere cholesterolwaarde en een lager percentage niet-overdraagbare ziekten, vergeleken met mensen met een lagere inname van voedingsvezels en volle granen.

Om de link tussen obesitas en rijst beter te begrijpen, werd rijst, relatieve consumptie en energieverbruik in de voeding onderzocht. Dit gebeurde in 136 landen met een bevolkingsaantal van meer dan een miljoen. Hierbij maakten de onderzoekers gebruik van gegevens van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties.

Uit de analyse van deze gegevens bleek dat het totale energieverbruik, het aantal rokers, de prevalentie van obesitas, het percentage van de bevolking ouder dan 65 jaar, het BBP, het onderwijs en de zorguitgaven aanzienlijk lager waren in landen waar mensen veel rijst eten, zoals Bangladesh (1e plaats, 473 gram per persoon per dag (p.p.p.d.)), Laos (2e plaats, 443 gram p.p.p.d.), Cambodja (3e plaats, 438 gram p.p.p.d.), Vietnam (4e plaats, 398 gram p.p.p.d.) en Indonesië (5e plaats 361 gram p.p.p.d.). Landen met een lagere rijstinname bleken onder andere Frankrijk (99e plaats, 15 gram p.p.p.d.), het Verenigd Koninkrijk (89e plaats, 19 gram p.p.p.d.), de Verenigde Staten (87e plaats, 19 gram p.p.p.d.), Spanje (81e plaats, 22 gram p.p.p.d.), Canada (77e plaats, 24 gram p.p.p.d.) en Australië (67e plaats, 32 gram p.p.p.d.).

Nader longitudinaal onderzoek moet aantonen of het verhogen van de individuele rijstconsumptie leidt tot verbeteringen in de obesitasprevalentie.

Geschreven door: Iris Vermeulen