Volwassenen met autisme in staat complexe emoties te ‘lezen’

Ondanks dat zij bekend staan om het hebben van problemen met empathie en het plaatsen van zaken in perspectief, blijken volwassenen met autisme toch te beschikken over het vermogen om complexe emoties bij anderen te herkennen, zoals het voelen van spijt of opluchting. Dit kwam naar voren uit een ‘eye-tracking’ studie die onlangs werd gepubliceerd in Autism Research.

Zogeheten ‘contrafeitelijke’ emoties, zoals spijt en opluchting, worden geduid als complexe emoties, aangezien hiervoor een bewustwording nodig is van hoe de zaken anders hadden kunnen zijn. In de huidige publicatie rapporteren Black en collega’s over een vooropgezet experiment waarin zij volwassenen met en zonder autisme blootstelden aan contrafeitelijke emoties. Tot op heden werd gedacht dat mensen met een autismespectrumstoornis een verstoorde ontwikkeling hebben in contrafeitelijk denken.

In de studie werd gebruik gemaakt van een ‘eye-tracking’ leesopdracht: tijdens het lezen van anekdotes werden de oogbewegingen van de deelnemers geregistreerd. In het verhaal beleefden de karakters contrafeitelijke emoties (spijt en opluchting). Omdat deze methode direct de oogbewegingen registreert en deelnemers niet wordt gevraagd expliciet emoties te identificeren en labelen, wordt hiermee invulling en een ‘respons bias’ voorkomen. ‘Eye-tracking’ leesopdrachten zijn hiermee een valide methode om real-time verwerking van informatie te meten.

In totaal verrichtten 48 volwassenen (24 met autisme, 24 controle) de leesopdracht. De controlegroep was gematched voor leeftijd, geslacht en IQ.

De laatste zin in elk verhaal beschreef de emotie die het karakter naar aanleiding van de anekdote had. Deze kon consistent of inconsistent zijn met de op voorhand te verwachten emotie. Een voorbeeld hiervan is: ‘omdat Jenny ervoor koos om vroeg in de morgen naar de schoenenwinkel te gaan in plaats van tijdens haar lunchpauze, voelt zij zich blij/geergerd over haar beslissing’. Het leesproces werd (meetbaar met oogregistratie) gestoord wanneer het kritische emotie-woord inconsistent was met de geïmpliceerde emotie in het verhaal.

Het experiment liet zien dat volwassenen met autisme contrafeitelijke emoties verwerken op dezelfde wijze als volwassenen zonder autisme. Mensen met autisme signaleerden zelfs eerder inconsistenties in emoties van opluchting/blijdschap dan mensen zonder autisme.

Samenvattend stellen de auteurs dat volwassenen met autisme in staat zijn snel te bedenken hoe zaken anders hadden kunnen lopen, en dat zij ook goed kunnen beoordelen welke emotie (in dit onderzoek spijt of opluchting) het meest passend is bij een situatie. Met de real-time registratie van oogbewegingen is het mogelijk om real-time emoties te begrijpen, dit in tegenstelling tot eerder onderzoek waar mogelijk wel sprake is geweest van ‘respons bias’. Het huidige onderzoek laat zien dat mensen met autisme wel degelijk kwaliteiten bezitten om complexere emoties te verwerken.

Door: Judith Cohen

Bron: Black J et al. Intact Counterfactual Emotion Processing in Autism Spectrum Disorder: evidence from Eye-Tracking. Autism Research 2018. Epub ahead of print

Link naar artikel

Tags: , , ,