Calcium en vitamine D-suppletie niet meer routinematig nodig bij thuiswonende ouderen

Er is veel bekend over fractuurrisico bij ouderen. Het moge duidelijk zijn waarom richtlijnen adviseren alle ouderen met bewezen osteoporose met calcium en vitamine D-supplementen te behandelen. Echter, verschillende meta-analyses naar de relatie van deze supplementen met fractuurrisico zijn niet conclusief gebleken. Daarnaast wordt aangeraden om naast patiënten met osteoporose, ook alle ouderen die in verpleeg- of verzorgingshuizen wonen te suppleren omdat zij een hoger fractuurrisico hebben dan ouderen die zelfstandig wonen. Chinese onderzoekers verrichtten een grote meta-analyse naar de relatie tussen supplementen en fractuurrisico bij juist ouderen die zelfstandig wonen. En de resultaten waren interessant: er blijkt geen relatie tussen calcium, vitamine D of een combinatie van beide supplementen met factuurrisico.

De onderzoekers verrichtten een grote meta-analyse, waardoor zij beschikten over data van 51.145 volwassenen >50 jaar, die allen zelfstandig woonden. De geïncludeerde 33 studies vergeleken suppletie van calcium, vitamine D of beide met placebo of met geen behandeling met als uitkomstmaat nieuwe fracturen.

Opvallend was dat suppletie van calcium, vitamine D of beide niet geassocieerd was met een lager risico op nieuwe fracturen. Dit patroon werd gezien in alle sub-analyses. De dosering, het geslacht, fractuurgeschiedenis, calciuminname via voeding en baseline vitamine D-waarden waren allen ook niet van invloed hierop.

Deze meta-analyse kent zeker zijn beperkingen, waaronder onduidelijkheden over geïncludeerde patiënten in sommige studies. Echter, de grootte van de dataset en het duidelijke signaal dat er echt geen relatie lijkt te zijn tussen calcium, vitamine D en het risico op nieuwe fracturen, maakt dat er wel een reden is om te stellen dat het routinematig voorschrijven van suppletie bij thuiswonende ouderen geen nut heeft.

Bron: Zao JG et al. Association between calcium and vitamin D supplementation and fracture incidence in community-dwelling older adults – A systematic review and meta-analysis. JAMA 2017;318(24):2466-2482.

Link: https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/2667071?utm_campaign=articlePDF&utm_medium=articlePDFlink&utm_source=articlePDF&utm_content=jama.2017.19344&redirect=true

Door: Judith Cohen