Drs. M. Huizinga: Steeds meer tandartsen maken gebruik van fotografie, helemaal makkelijk met een Iphone of Ipad.

Amsterdam, 25 november 2012
Martin Huizinga studeerde af aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam en werkt als tandarts bij drie praktijken, waarvan twee speciaal voor de spoeddienst. Momenteel studeert hij geneeskunde aan de VU, zodat hij kaakchirurg kan worden. In 2009 deed Martin onderzoek naar tevredenheid onder patiënten na een transpalatinale distractie.

Is dat uw onderwerp, tevreden patiënten?

“Ja, toch wel. Mensen met een versmalde bovenkaak hebben vaak een uni- of bilaterale kruisbeet. En dit kan functionele problemen veroorzaken als een slechte occlusie en articulatie. De transpalatinale distractietechniek kan zwaar zijn voor een patiënt en daarom is het belangrijk dat hij goed geïnformeerd wordt door de tandarts. Tegenwoordig wordt er denk ik meer aandacht besteedt aan de communicatie met de patiënt. Op die manier wordt de patiënt meer betrokken bij de zorg voor zijn gebit. Zelf vind ik het erg belangrijk om te overleggen met mijn patiënten, de patiënt te betrekken bij het behandelingsproces. Ik leg ze de situatie uit en dan bekijken we samen alle opties. Zo heeft de patiënt zelf ook meer inzicht in de behandeling en maakt hij een bewuste keuze.”

Hoe blijft u op de hoogte binnen uw vakgebied? En gebruikt u apps?

“Ik ben geabonneerd op het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde en het Nederlands Tandartsenblad. Daarnaast maak ik veel gebruik van het Farmacotherapeutisch Kompas om het toenemende (meervoudige) medicatiegebruik van de patiënt te rijmen met medicatie die ik zelf eventueel voorschrijf. Zij hebben ook een app die ik veel gebruik om medicijnen op te zoeken. Je kunt daar veel informatie vinden over geneesmiddelen zoals eigenschappen, indicaties, contra-indicaties, bijwerkingen en interacties. Af en toe gebruik ik een anatomie app. Daarnaast zijn er bedrijven die nascholing, symposia en lezingen organiseren voor artsen en tandartsen. Steeds vaker hebben die interessante filmpjes online staan met symposia of lezingen, maar ook van bepaalde behandelingen en therapieën. Uiteraard blijf ik ook naar de evenementen gaan, maar het is toch wel makkelijk dat er ook veel meer online te vinden is.”

Wat gaat er in de toekomst veranderen binnen de tandheelkunde?

“Steeds meer tandartsen maken gebruik van fotografie, helemaal makkelijk met een Iphone of Ipad. Door foto’s te maken van voor en na de behandeling kun je mensen laten zien hoe de situatie nu is en wat ze van een behandeling kunnen verwachten. Je kunt zo niet alleen foto’s maken van de desbetreffende patiënt, maar ook een database aanmaken zodat je toekomstige patiënten beter een beeld kunt geven van behandelmethodes en -resultaten. Ook op deze manier kun je de patiënt beter informeren en betrekken bij het behandelingsproces. Er worden steeds meer apps gemaakt en dat is prima, zolang het door deskundigen gedaan wordt. Zo zijn er ook steeds meer medische apps voor consumenten zoals de kiespijn app. Erg handig dus als je niet zo snel weet hoe je moet reageren na een ongeluk en er is geen professional ter plekke. En zo heeft het ministerie van VWS een app uitgebracht over hoe te handelen bij een vermoeden van (kinder)mishandeling bij je patiënten. In de toekomst zullen er steeds meer apps komen voor de medische sector.”

Tekst: Marlene Smits