Vroege behandeling met abirateron verbetert overleving bij gemetastaseerde prostaatkanker

Mannen met nieuw gediagnosticeerde, gemetastaseerde prostaatkanker overleven langer als ze in de eerste lijn abirateron plus prednison krijgen naast androgeen deprivatie therapie (ADT). Dat bleek uit een grote klinische studie, die werd gepresenteerd op het recente jaarcongres van de American Society of Clinical Oncology en gelijktijdig gepubliceerd in The New England Journal of Medicine.

Abirateron remt een enzym dat nodig is voor de aanmaak van testosteron. Omdat het ook effect heeft op de aanmaak van cortisol wordt het meestal samen met prednison gegeven. Momenteel behoort abirateron plus prednison tot de standaardbehandeling van gemetastaseerde, castratieresistente prostaatkanker. De vraag was of patiënten die nog wel hormoongevoelig zijn ook baat kunnen hebben bij dit middel.

De gerandomiseerde fase 3-studie LATITUDE includeerde 1199 mannen met nieuw gediagnosticeerde, gemetastaseerde prostaatkanker. Naast ADT kreeg de helft van de patiënten abirateron plus prednison, de andere helft kreeg ADT plus placebo’s.

Bij de eerste analyse bleek dat abirateron de algehele overleving significant verbeterde (hazard ratio 0,62). Drie jaar na start van de behandeling was 66% van de mannen die abirateron kreeg nog in leven, in vergelijking met 49% in de placebogroep. Ook de mediane progressievrije overleving verbeterde significant, van 14,8 maanden in de placebogroep tot 33,0 maanden met abirateron.

Bijwerkingen van graad 3 of 4 kwamen voor bij 63% van de patiënten in de abiraterongroep, en bij 48% in de placebogroep. Behandeling met abirateron leidde vaker tot hypertensie en hypokaliëmie, beide bekende bijwerkingen van dit middel. Dat leek echter geen serieuze gevolgen te hebben.

Deze resultaten kwamen overeen met die van de STAMPEDE-studie, die gelijktijdig verscheen in The New England Journal of Medicine. De resultaten van beide studies zijn gelijkwaardig aan die van eerdere studies waarbij docetaxel werd toegevoegd aan de eerstelijnsbehandeling met ADT, wat inmiddels de standaardbehandeling is voor mannen met nieuw gediagnosticeerde, gemetastaseerde prostaatkanker. Een directe vergelijking tussen docetaxel en abirateron is echter nog niet gemaakt. Vanwege de lagere toxiciteit zou abirateron een goede optie kunnen zijn voor mannen die niet in aanmerking komen voor behandeling met docetaxel.

Bron: The New England Journal of Medicine. 2017DOI: 10.1056/NEJMoa1704174

Dr. Astrid Danen, wetenschapsjournalist