Artikel van de maand – Februari 2017

 

Gebruik van video laryngoscopie in de intensive care setting

In JAMA verscheen deze maand een Franse gerandomiseerde studie binnen de intensive care (IC) setting naar het gebruik van video laryngoscopie. Het doel van de studie was te achterhalen of het gebruik van een video laryngoscoop tot een hogere succesrate tijdens de eerste intubatiepoging leidde in vergelijking met conventionele, directe laryngoscopie.

Het relatieve aantal patiënten waarin een succesvolle eerste intubatiepoging werd geregistreerd in de video laryngoscopie groep (67.7%) was vergelijkbaar met de directe laryngoscopie groep (70.3%; P=0.60). Er werden ook geen verschillen gevonden in de tijd tot succesvolle intubatie tussen de twee groepen. Het was wel opmerkelijk dat de video laryngoscopie geassocieerd was met meer levensbedreigende incidenten, zoals ernstige hypoxemie of een cardiovasculaire collaps, dan directe laryngoscopie. Dit werd niet verklaard door het expert level van de arts die de intubatie uitvoerde, want hierin waren de groepen vergelijkbaar. Hierbij moet tevens worden opgemerkt dat in deze studie de intubatie succesrate in de directe laryngoscopie groep hoog was, en vergelijkbaar was met andere studies.

Er wordt in sommige publicaties verondersteld dat een betere visualisatie van de glottis door middel van een video laryngoscoop de intubatie kan vergemakkelijken en kan leiden tot een hogere succesrate. Uit deze en andere studies blijkt echter dat toepassing van video laryngoscopie niet zonder meer het intubatiesucces verbetert in vergelijking tot een conventionele intubatie. Training, kennis en ervaring zullen ook bij het toepassen van video laryngoscopie een belangrijke rol blijven spelen.

Lascarrou JB, Boisrame-Helms J, Bailly A, Le Thuaut A, Kamel T, Mercier E, Ricard JD, Lemiale V, Colin G, Mira JP, Meziani F, Messika J, Dequin PF, Boulain T, Azoulay E, Champigneulle B, Reignier J; Clinical Research in Intensive Care and Sepsis (CRICS) Group.

JAMA 2017;317:483-493.