Maandthema Februari “Over the Border” online!

Aangezien het VCMS-symposium: ‘Over the Border’ op 18 maart 2017 in Utrecht plaats zal vinden, leek dit ons een ideaal moment om een tweemaandelijks thema uit te lichten over hetzelfde thema.

Naast dat we ons tijdens dit thema richten op de mondiale gezondheidszorg (Global Health) zullen we ook proberen te informeren over gezondheidszorg in lage- en/of middeninkomenslanden.

Global Health is een verzamelbegrip voor onderzoek, praktijk en studie rondom het mondiaal verbeteren van gezondheid voor alle mensen. Mondiale gezondheid hangt nauw samen met andere mondiale vraagstukken zoals klimaatverandering, wereldhandel, voedselzekerheid en mobiliteit van burgers.

Naast de punten over Global Health zullen we hier onder andere enkele informatieve bronnen benoemen over oorlogschirurgie, wereldgezondheidsorganisaties en tropenchirurgie.

Tot slot hopen wij jullie natuurlijk te mogen verwelkomen op 18 maart 2017 waar we veel van deze punten met een aantal zeer bijzondere sprekers mogen bespreken.

Lees meer op VCMS.nl