Relatie antibioticagebruik derde trimester zwangerschap en rhonchi kind

In de wetenschap

Antibioticagebruik van de moeder in het derde trimester van de zwangerschap kan leiden tot rhonchi sibilantes bij haar kind. Dat stellen onderzoekers in het European Respiratory Journal. Voorheen was nog onduidelijk of het antibioticagebruik zelf tot de verhoogde kans op rhonchi leidde, of dat er sprake was van verstorende (confounding) factoren. Nu blijkt dat de relatie tussen antibioticagebruik in het derde trimester en rhonchi bij het kind niet uitsluitend het gevolg is van confounding factoren.

Rhonchi sibilantes, in het Engels ‘wheezing’ genoemd, zijn de piepende of fluitende geluiden die bij vernauwde luchtwegen via auscultatie te horen zijn. Er woedt al lange tijd een debat in de wetenschappelijke wereld over de vraag of de rhonchi veroorzaakt worden door confounding factoren, of door de antibiotica zelf. Maja Popovic en collega’s onderzochten in een cohortstudie of de relatie tussen prenataal antibioticagebruik en rhonchi wel of niet volledig verklaard kan worden door confounding factoren.

De onderzoekers analyseerden bij meer dan 3500 vrouwen het antibioticagebruik in het eerste en derde trimester en het optreden van rhonchi bij hun kinderen tot een leeftijd van 18 maanden. Hieruit bleek dat er meerdere confounding factoren waren die de relatie tussen antibioticagebruik en rhonchi konden verklaren, zoals de leeftijd van de moeder, het gebruik van paracetamol en infecties tijdens de zwangerschap. Het was aannemelijk dat dit soort factoren (die vaker voorkwamen bij moeders die antibiotica gebruikten) volledig zorgden voor het verhoogde risico op rhonchi na antibioticagebruik in het eerste trimester van de zwangerschap. Met name respiratoire en urologische infecties bleken verantwoordelijk voor het verhoogde risico op rhonchi bij de kinderen, en niet zozeer de antibiotica die voor deze aandoeningen werden voorgeschreven. Voor antibioticagebruik in het derde trimester van de zwangerschap kon de relatie echter niet volledig door confounding factoren worden verklaard.

‘Er zijn aanwijzingen dat antibioticagebruik in het derde trimester de ontwikkeling van het immuunsysteem van het kind kan beïnvloeden’, aldus Popovic. ‘Dat zou de verhoogde gevoeligheid voor het verkrijgen van infecties en rhonchi bij de kinderen kunnen verklaren.’ Volgens Popovic is er meer onderzoek nodig naar het verband tussen antibioticagebruik van de moeder en rhonchi bij kinderen. ‘Als het onderliggende mechanisme bekend is kan er volksgezondheidsbeleid worden ontwikkeld om onnodig antibioticagebruik tijdens de zwangerschap te minimaliseren.’

Bronnen: European Respiratory Journal en European Lung Foundation

MedZine schrijft twee keer per week over spraakmakende wetenschap.

Door Michiel Hordijk

Tags: , ,