Eindelijk astmamedicatie die 24 uur effectief is

Relvar

Goed nieuws voor astmapatiënten. Er is nu eindelijk een combinatie van een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkende bronchusverwijder (ICS/LABA) die 24 uur effectief is: Relvar (fluticasonfuroaat/vilanterol) [1]. Dat betekent dat het nemen van medicatie vanaf nu makkelijker in te passen is in het dagelijkse leven van astmapatiënten. Meer dan 50% van de patiënten heeft hun astma niet onder controle [2,3]. Astmamedicatie dient op regelmatige tijden te worden toegediend om effectief te zijn. Voor veel patiënten is dat lastig in te passen in hun dagelijks leven.

Relvar is 24 uur effectief en hoeft maar éénmaal daags te worden gedoseerd. Relvar is geregistreerd voor patiënten met astma (v.a. 12 jaar) die niet onder controle zijn met geïnhaleerde corticosteroïden en geïnhaleerde kortwerkende ß2-agonisten ‘naar behoefte’ [1].

Relvar is helemaal nieuw; het is de eerste combinatie van een inhalatiecorticosteroïd en een langwerkende bronchusverwijder (ICS/LABA) met een aanhoudende 24 uurs effectiviteit [1]. Dit maakt een eenmaal daagse dosering met de nieuwe en makkelijk te gebruiken droogpoeder-inhalator (Ellipta) mogelijk [4]. Relvar is sinds 1 mei verkrijgbaar én wordt volledig vergoed binnen het GVS.

Nieuwe ICS: fluticasonfuroaat
Fluticasonfuroaat (inhalatiecorticosteroïd) is een nieuw molecuul met verbeterde farmacologische eigenschappen. Fluticasonfuroaat heeft een hoge affiniteit en selectiviteit voor de glucocorticoïd receptor [5,6]. Het molecuul bindt zich langer aan de receptor waardoor het 24 uur effectief is in plaats van 12 uur.

Nieuwe LABA: vilanterol

In vitro studies om de farmacologische eigenschappen van vilanterol te bepalen geven aan dat vilanterol een β2-agonist is met een hoge affiniteit, potentie en selectiviteit. Tevens is het snel en langdurig werkzaam [7].

Nieuwe Ellipta inhalator: gemakkelijk in gebruik
Wist u dat een groot gedeelte van de patiënten met astma en COPD hun inhalator niet correct
gebruikt? Bij de ontwikkeling van de Ellipta stond het gebruiksgemak voorop. Relvar heeft een 
gemakkelijk te gebruiken inhalator: de Ellipta. 98% van de patiënten gebruikt de Ellipta na instructie
meteen op de juiste manier [4].

Relvar is verkrijgbaar in twee doseringen voor astma: 92/22 µg en 184/22 µg. 
Relvar wordt volledig vergoed door alle verzekeraars. De kosten zijn in lijn met andere ICS/LABA combinaties.

Lees meer over Relvar op www.relvar.nl en vraag de Relvar launchkit aan.

Het bijwerkingenprofiel van Relvar is vergelijkbaar met andere ICS/LABA combinaties. De meest voorkomende bijwerkingen van Relvar zijn: hoofdpijn en nasofaryngitis1.

1. SmPC Relvar, GSK 2014
2. http://www.longalliantie.nl/zorgstandaard-astma geraadpleegd op 15 mei 2014
3. Demoly P. et al. Eur Respir Rev 2010; 19(116):150
4. Riley et al. ERS 2013, Poster no:P4145
5. Salter M et al., Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol 2007;293:L660
6. Valotis A & Högger P, Respir Res 2007;8:54
7. Slack RJ et al., J Pharmacol Exp Ther 2013;344:218
8. Goed gebruik inhalatiemedicatie Astma en COPD. Long Alliantie Nederland 2012

NL/FFT/0069/14 Prod. 11-2014