Disclaimer

Medix Publishers BV, hierna te noemen Medix, verleent u toegang tot de MedZine app.

Medix doet haar uiterste best de inhoud van de MedZine app zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig, achterhaald en/of onjuist is. De inhoud van de MedZine app is uitsluitend bedoeld om nieuwe ontwikkelingen binnen uw vakgebied te signaleren en geven uitdrukkelijk geen volledig overzicht. Medix aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van de MedZine app of het gebruik van de inhoud daarvan.Verveelvoudiging en nieuwe openbaarmaking van (de inhoud van) de MedZine app is niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur, behoudens voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht) of bij specifieke materialen anders dan is aangegeven.

Het is niet toegestaan pagina’s of individuele elementen (zoals, maar niet beperkt tot: afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van de MedZine app op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere app of webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.