Archive | December, 2017

Calcium en vitamine D-suppletie niet meer routinematig nodig bij thuiswonende ouderen

Er is veel bekend over fractuurrisico bij ouderen. Het moge duidelijk zijn waarom richtlijnen adviseren alle ouderen met bewezen osteoporose met calcium en vitamine D-supplementen te behandelen. Echter, verschillende meta-analyses naar de relatie van deze supplementen met fractuurrisico zijn niet conclusief gebleken. Daarnaast wordt aangeraden om naast patiënten met osteoporose, ook alle ouderen die in […]

Comments { 0 }

De MedZine News top 10 van 2017!

MedZine News, de nieuwsapp voor medische professionals kijkt terug op een geweldig jaar waarin alles draaide om wetenschappelijke publicaties, blogs, interviews en het laatste medische nieuws. Om de balans op te maken presenteren we u de meest spraakmakende artikelen van 2017 in een MedZine News jaaroverzicht. Bekijk onderstaande video voor de top 5 en lees […]

Comments { 0 }

Stoppen met roken middel kan risico op cardiovasculair event vergroten

Varenicline is – ook in Nederland – een vaak voorgeschreven hulpmiddel bij het stoppen met roken, temeer omdat de stof effectiever is gebleken dan andere hulpmiddelen zoals buproprion en nicotine-vervangende middelen. Er bestonden al vermoedens dat varenicline geassocieerd was met ernstige bijeffecten, met name cardiovasculair en neuropsychiatrisch van aard. Canadese onderzoekers bevestigen deze vermoedens en […]

Comments { 0 }

Kunstmatige Intelligentie: computer detecteert diabetische retinopathie en andere oogziekten als glaucoom en maculadegeneratie

  Naar schatting zullen in 2040 ongeveer 600 miljoen mensen aan diabetes lijden, waarvan een derde diabetische retinopathie heeft. Screenen voor diabetische retinopathie is essentieel om diabetes-gerelateerde blindheid te voorkomen. Screening wordt in vele landen bemoeilijkt door implementatieproblemen, beperkte beschikbaarheid van beoordelende artsen en de kosten die hiermee gemoeid gaan. Gelukkig lijkt een oplossing dichtbij. […]

Comments { 0 }

Internist-oncoloog Hans Westgeest: “We moeten ons goed bewust zijn aan welke patiënten we immunotherapie kunnen voorschrijven”

Het immunotherapiecentrum in het Amphia Ziekenhuis in Breda, vervult een belangrijke rol in de regio Noord-Brabant. Internist-oncoloog drs. Hans Westgeest is nauw betrokken geweest bij het opzetten van dit immunotherapiecentrum, dat op 9 november 2017 officieel geopend is. Een van de belangrijkste vragen die hij zich blijft stellen is: “Wat moet ik doen bij die […]

Comments { 0 }

Mepolizumab vermindert exacerbaties bij COPD-patiënten met een eosinofiel fenotype

Patiënten met chronische obstructieve longziekte en een ‘eosinofiel fenotype’ kunnen baat hebben bij behandelingen die eosinofielen onderdrukken. Uit twee gerandomiseerde fase 3-studies blijkt dat de interleukine 5-remmer mepolizumab versus placebo bij deze patiënten geassocieerd is met een verlaagde frequentie milde tot ernstige exacerbaties. Daarnaast was het toxiciteitsprofiel van mepolizumab vergelijkbaar met dat van placebo. Chronische […]

Comments { 0 }

Rituximab onderhoudstherapie verbetert de overleving bij mantelcellymfoom

De CD20-remmer rituximab heeft zijn effectiviteit en gunstige toxiciteitsprofiel bewezen bij de behandeling van verschillende B-cel lymfomen. De resultaten van de gerandomiseerde fase 3-LYMA-studie laten nu zien dat rituximab onderhoudstherapie vergeleken met observatie zowel de gebeurtenisvrije overleving als de progressievrije en algemene overleving verbetert bij patiënten die eerder met inductietherapie voor mantelcellymfoom werden behandeld.  Mantelcellymfoom […]

Comments { 0 }

Een geslaagde carpale tunnel operatie en toch napijn: het ‘pillar pain’ syndroom

In de bijdragen van de werkgroep pijn van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie worden regelmatig bijzondere pijnsyndromen besproken. In deze bijdrage wil ik aandacht vestigen op ‘pillar pain’ (letterlijk: pijler pijn), een relatief onbekend hand-pijnsyndroom, welke ontstaat na chirurgische behandeling van het carpale tunnelsyndroom. Pillar pain wordt slechts vermeld in 68 referenties van de medische […]

Comments { 0 }