Archive | September, 2017

Hoofdpijn vlak na terugkomst van Bali

Hoofdpijn is een veel voorkomende en vaak onschuldige klacht. Maar wat nu, als er een nieuw ontstane hoofdpijn optreedt vlak na terugkeer in Nederland? Terug van Bali Een 19 jarige voorheen gezonde jongeman bemerkte na anderhalve week vakantie op Bali (Indonesië), van de ene op de andere dag een matig heftige hoofdpijn bij zijn voorhoofd. […]

Comments { 0 }

Diversiteit: hoe wordt de dokter cultureel competent?

Onze samenleving kent een toenemende culturele en etnische diversiteit. De website iamsterdam.com vermeldt vol trots dat Amsterdam met 180 nationaliteiten is uitgegroeid tot ‘de meest multiculturele stad ter wereld.’ Ook het neurologisch pijnspreekuur in OLVG-West kent de nodige diversiteit: een ras-Amsterdammer met ‘knallende koppijn’, een Engelse expat met ‘pain in the buttocks’ of een Chinese […]

Comments { 0 }

Behoud van overlevingsvoordeel pembrolizumab bij urotheelcelcarcinoom na 18 maanden follow-up

Tijdens de 2017 Annual Meeting van de American Society of Clinical Oncology (ASCO), die van 2 tot 6 juni werd gehouden in Chicago, Verenigde Staten, werden vele presentaties gehouden over de PD-1-remmer pembrolizumab. Zo ook over de geplande derde overlevingsanalyse van de KEYNOTE-045-studie. Hieruit bleek dat het eerder gevonden overlevingsvoordeel ook na 18 maanden follow-up […]

Comments { 0 }

Immunotherapie bij gastro-intestinale maligniteiten: een update

Ondanks de ontwikkelingen van de laatste jaren, blijft er voor gastro-intestinale tumoren behoefte bestaan aan nieuwe behandelopties met een betere effectiviteit en minder toxiciteit dan de huidige. Inmiddels is de werkzaamheid van immunotherapie bij veel verschillende tumorsoorten aangetoond en wordt deze therapie ook onderzocht bij maligniteiten van het maag-/darmkanaal. In een overzichtsartikel in het Journal […]

Comments { 0 }

Interleukine-1b-remmer canakinumab geassocieerd met verminderd recidief hart- en vaatziekten

De resultaten van wetenschappelijk onderzoek suggereren dat naast een verhoogde cholesterolspiegel ook ontstekingsprocessen bijdragen aan de pathogenese van atherosclerose. De resultaten van de gerandomiseerde fase 3-CANTOS-studie laten nu zien dat behandeling van hartpatiënten met interleukine-1b-remmer canakinumab versus placebo een significant verlaagd risico op hart- en vaatziekten hebben. De meeste studies naar de behandeling van atherosclerose […]

Comments { 0 }

Olaparib effectief bij eerder behandelde patiënten met gevorderde borstkanker en een BRCA-kiembaanmutatie

PARP-remmers zijn met name effectief in tumoren met een gemuteerd BRCA-eiwit. De recentelijk gepubliceerde resultaten van de gerandomiseerde fase 3-OlympiAD-studie laten zien dat de PARP-remmer olaparib ten opzichte van chemotherapie geassocieerd is met een verdraagbare toxiciteit en significant verbeterde progressievrije overleving bij eerder behandelde patiënten met gemetastaseerde, HER2-negatieve borstkanker en een kiembaanmutatie in BRCA-1 of […]

Comments { 0 }