Archive | May, 2017

Prof. dr. G.J. Fleuren: ‘Immunologisch onderzoek binnen de oncologie wordt steeds belangrijker’

Als voormalig medisch specialist en hoogleraar pathologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum en Universiteit Leiden richtte prof. dr. Fleuren zijn onderzoek met name op immunopathologie met oncologie als aandachtspunt. Sinds hij deze rollen heeft neergelegd vervult prof. dr. Fleuren een andere functie, namelijk als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie (NVvO). ‘Om de […]

Comments { 0 }

Chemotherapie thuis op de bank

46% van alle ziekenhuiszorg kan verplaatst worden naar zorg op locatie. Bij de patiënt thuis dus. Wat dit betekent? Chemotherapie thuis op de bank en patiënten in de laatste levensfase die veilig en vertrouwd thuis in bed kunnen blijven liggen. Toekomstmuziek? Nee, de eerste ambulante kliniek in Nederland bestaat al sinds 2010. Thuisbehandeling zorgt voor […]

Comments { 0 }

Steeds meer huisartsen besteden organisatorisch werk uit

Voor meer rust en een betere praktijkvoering P&O, financiën, kwaliteitszorg, managementtaken, ICT, huisvesting: elke huisarts heeft ermee te maken. Veel praktijken proberen dit soort zaken zelf te regelen, maar lopen tegen grenzen aan. Er komt zoveel werk op de huisarts af, dat alles zelf doen meer na- dan voordelen heeft. De trend van organisatorisch uitbesteden […]

Comments { 0 }

Pembrolizumab ook werkzaam bij gevorderd mucosaal melanoom en urotheelcarcinoom

Pembrolizumab is een effectief middel bij het gevorderd melanoom en niet-kleincellig longcarcinoom. Recentelijk bleek uit twee presentaties op ECCO 2017 dat deze immuuncheckpointremmer ook aanzienlijke activiteit vertoont bij patiënten met gevorderd mucosaal melanoom en gevorderd urotheelcarcinoom. Bovendien was pembrolizumab bij de blaaskankerpatiënten geassocieerd met een verbeterde overleving en had het een relatief gunstig toxiciteitsprofiel. Door […]

Comments { 0 }

Radio-immunotherapie: bundeling van krachten binnen de oncologie

Combinatiebehandelingen op basis van radio- en immunotherapie winnen snel terrein binnen de (hemato-) oncologie. Er bestaan echter nog veel vragen over deze relatief nieuwe behandeloptie. In een recent review artikel in Critical Reviews in Oncology/Hematology geeft auteur Jacques Bernier een duidelijke overzicht van de betrokken biologische mechanismen en bediscussieert hij de resultaten uit (pre-) klinische […]

Comments { 0 }

Pembrolizumab verbetert de overleving bij progressief urotheelcelcarcinoom

Patiënten met een progressief gevorderd urotheelcelcarcinoom na platinumbevattende chemotherapie hebben een slechte prognose en weinig behandelingsopties. Uit de resultaten van de gerandomiseerde fase 3-KEYNOTE-045-studie blijkt nu dat behandeling met pembrolizumab versus chemotherapie geassocieerd is met een significant verbeterde algemene overleving en minder bijwerkingen.  Het gevorderd urotheelcelcarcinoom wordt gekenmerkt door een hoge mortaliteit. Waar bij deze […]

Comments { 0 }

‘Chronische pijn is een ziekte op zich’

Een leuke en interactieve avond, zo omschrijft prof. dr. Frank Huygen de nascholing ‘De huisarts als pijnspecialist’ van najaar 2016, die op 13 juni 2017 in Nootdorp opnieuw georganiseerd wordt. In deze nascholing voor huisartsen was er aandacht voor de vraag wat pijn precies is. Er werd ook ingegaan op de mechanismen die zorgen voor […]

Comments { 0 }