Archive | February, 2017

Rivaroxaban veilig en effectief bij afnemende nierfunctie

Bij patiënten met non–valvulair atriumfibrilleren (nvAF) gebeurt de medicamenteuze preventie van ischemische beroerte en systemische embolie in toenemende mate met direct werkende orale anticoagulantia (DOAC’s). Over de effectiviteit en veiligheid van deze middelen bij patiënten met een afnemende nierfunctie is nog niet veel bekend. Een subanalyse van de ROCKET-AF-studie geeft meer inzicht: rivaroxaban is ook […]

Comments { 0 }

Zijn alle ICS/LABA’s voor u hetzelfde?

Zijn alle ICS/LABA’s voor u hetzelfde? Spreker Judith Cohen, MD PhD legt u in deze – geaccrediteerde – webcast uit wat de verschillen tussen de ICS/LABA’s zijn. Dit doet zij aan de hand van klinische casuïstiek, een overzicht van moleculaire eigenschappen en farmacologische studies. Binnen het tijdsbestek van een uur krijgt u praktische en evidence-based […]

Comments { 0 }

Geaccrediteerde E-learning ’Nieuwe NHG-Standaard Astma’.

In één uur bent u helemaal op de hoogte van de NHG-Standaard Astma bij volwassenen. In deze geaccrediteerde (1 punt), gratis e-learning wordt de herziening van de Standaard besproken door kaderarts Jan Rauws en longarts Hans in ’t Veen onder leiding van Inge Diepman. GSK wil met deze gratis elearning ondersteunen bij het toepassen van […]

Comments { 0 }

E-learning NHG standaard Astma

In één uur bent u helemaal op de hoogte van de NHG-Standaard Astma bij volwassenen. In deze geaccrediteerde (1 punt), gratis e-learning wordt de herziening van de Standaard besproken door kaderarts Jan Rauws en longarts Hans in ’t Veen onder leiding van Inge Diepman. GSK wil met deze gratis elearning ondersteunen bij het toepassen van […]

Comments { 1 }

Artikel van de maand – Februari 2017

  Gebruik van video laryngoscopie in de intensive care setting In JAMA verscheen deze maand een Franse gerandomiseerde studie binnen de intensive care (IC) setting naar het gebruik van video laryngoscopie. Het doel van de studie was te achterhalen of het gebruik van een video laryngoscoop tot een hogere succesrate tijdens de eerste intubatiepoging leidde […]

Comments { 0 }

De ambities van het obesitas centrum van ZGT Almelo

Optimale chirurgische condities, optimale samenwerking Het obesitas centrum van Ziekenhuisgroep Twente (ZGT) in Almelo maakt een opvallende groei door vanuit de wens om als focuskliniek de volledige regio Groot-Twente te bedienen. Na de implementatie van een fast track traject, waarbij optimale chirurgische condities een vereiste zijn, ligt het centrum op koers om dit jaar 750 […]

Comments { 0 }

Word jij deel van het nieuwe VCMS Bestuur?

Sollicitaties VCMS Nederland bestuur 2017-2019 zijn geopend Deadline: 19 februari 2017   De Vereniging Chirurgie voor Medisch Studenten (VCMS) Nederland zoekt een nieuw bestuur! Hoewel het nieuwe VCMS-jaar pas net van start is gegaan, is het op 31 augustus 2017 al zover! Na een tweejarig bestuurstermijn zal het eerste bestuur van VCMS Nederland aftreden en plaats […]

Comments { 0 }

VCMS Symposium “Over the Border”

Op 18 maart vindt het derde landelijke symposium van VCMS Nederland plaats in het Academiegebouw te Utrecht. Dit jaar draagt het symposium het thema ‘Over the Border’. De dag staat geheel in het teken van oorlogschirurgie en chirurgie in ontwikkelingsgebieden, waarbij sprekers van zowel nationaal als internationaal niveau betrokken zullen zijn. Kortom, een programma dat geen […]

Comments { 0 }

Maandthema Februari “Over the Border” online!

Aangezien het VCMS-symposium: ‘Over the Border’ op 18 maart 2017 in Utrecht plaats zal vinden, leek dit ons een ideaal moment om een tweemaandelijks thema uit te lichten over hetzelfde thema. Naast dat we ons tijdens dit thema richten op de mondiale gezondheidszorg (Global Health) zullen we ook proberen te informeren over gezondheidszorg in lage- […]

Comments { 0 }