Archive | January, 2017

Epidurale injecties bij lage rughernia: een kleine geschiedenis

Het lumbosacraal radiculair syndroom komt veel voor, ongeveer 9/1000/Nederlanders per jaar. Patiënten klagen over uitstralende pijn in het been. Soms is er ook neurologische uitval, bijvoorbeeld een klapvoet. De oorzaak is meestal een uitpuilende tussenwervelschijf (‘hernia’) die de zenuwwortel verdrukt. Ook inflammatie lijkt een rol te spelen. Het natuurlijk beloop van een radiculair syndroom is […]

Comments { 0 }

Effect of anaesthesia type on postoperative mortality and morbidities: a matched analysis of the NSQIP database

The British Journal of Anaesthesia (BJA) publiceert deze maand één van de grootse studies die ooit is uitgevoerd naar de relatie tussen het type anesthesie en postoperatieve uitkomsten op basis van de gegevens in de US National Surgical Quality Improvement (NSQIP) database. De onderzoekers veronderstelden hierbij dat regionale anesthesie geassocieerd zou zijn met hogere overlevingskansen […]

Comments { 0 }

Positieve uitkomst ustekinumab als inductie- en onderhoudstherapie bij ziekte van Crohn

Ustekinumab is een veelbelovend middel voor de behandeling van de ziekte van Crohn. De resultaten van de gerandomiseerde fase 3-UNITI-IM-UNITI-studie laten nu zien dat zowel inductie- als onderhoudstherapie met ustekinumab vergeleken met placebo geassocieerd is met een significant verbeterde respons en remissie. Deze positieve resultaten werden recentelijk gepubliceerd in The New England Journal of Medicine. […]

Comments { 0 }

Neurostimulatie is fijn tegen chronische pijn

Chronische pijn treft gemiddeld een op de vijf Europeanen en Amerikanen. Bovendien zijn effectieve behandelopties schaars en de kennis bij behandelaars beperkt. Juist die kennis van innovaties moeten we delen om meer patiënten te kunnen helpen. Ik stel u voor aan mevrouw Z van 34 jaar, die verging van de migraineuze hoofdpijn, alle behandelingen ten […]

Comments { 0 }