Archive | December, 2016

Inguinale neuralgie: een verhaal van 3 vergeten zenuwen

Op het pijnspreekuur komt een man van 50 die ter linkerzijde een niertransplantatie ondergaan. Na de ingreep ontwikkelde hij hevige lies pijn links, uitstralend tot in de linker helft van het scrotum. De chirurg heeft gezegd dat het wel over zal gaan; de huisarts gaf verschillende medicijnen en schreef fysiotherapie voor. Dat hielp niets en […]

Comments { 0 }

Ongunstig cytogenetisch profiel bij AML en MDS geassocieerd met goede respons op decitabin

Bij acute myeloïde leukemie (AML) zijn gewoonlijk het hebben van een ongunstig karyotype en/of hoge leeftijd geassocieerd met een slechte prognose. Nu blijkt uit een publicatie in The New England Journal of Medicine dat behandeling van AML en myelodysplastisch syndroom (MDS) met decitabine juist effectiever is bij patiënten met een ongunstig cytogenetisch profiel en/of TP53-mutaties. […]

Comments { 0 }

Onafhankelijk van het genetisch profiel verlaagt een gezonde levensstijl het risico op coronaire hartziekten

Recentelijk werd in een omvangrijke studie de associatie tussen zowel levensstijl als genetisch profiel en het risico op coronaire hartziekten onderzocht. Uit de publicatie in The New England Journal of Medicine bleken beide factoren en onafhankelijk van elkaar dit risico te beïnvloeden. Daarnaast hadden patiënten met een hoog genetisch risico 46% minder kans op coronaire […]

Comments { 0 }

Seasonique Localisatie

Comments { 0 }

Wat is Seasonique?

Comments { 0 }

Volgende stappen in immuno-oncologie: antitumoreffecten versterken door gerichte patiëntselectie

De combinatie van ipilimumab (anti CTLA-4) en nivolumab (anti PD-1), in de Verenigde Staten goedgekeurd voor toepassing bij gevorderd melanoom, laat ook voor andere kankers klinische voordelen zien met een toxiciteit die hanteerbaar is. Een beter begrip van de gastheer immuunrespons en voorspellende biomarkers kan helpen om die patiënten te identificeren die het meeste voordeel […]

Comments { 0 }

PD-L1 expressie in tonsillair carcinoom geassocieerd met humaan papillomavirus en betere overleving

Het patroon van PD-L1 expressie in tonsillair carcinoom is geassocieerd met de aanwezigheid van humaan papillomavirus (HPV) en een betere overleving. Dat blijkt uit onderzoek dat verschenen is in Oncotarget. De bevinding kan helpen bij het opzetten van klinische trials rond op PD-L1 expressie gebaseerde immuuntherapie bij tonsillair carcinoom. Bij 70 procent van de Westerse […]

Comments { 0 }

Chronische pijn: van symptoom naar ziekte

Tijdens mijn opleiding tot neuroloog in het Erasmus MC leerde ik over ‘klassieke’ neurologische ziektebeelden als multipele sclerose of het herseninfarct. Hoe stel je een diagnose en wat houdt ‘evidence based’ behandeling in? Zes jaar later kreeg ik mijn eerste baan als zelfstandig neuroloog in een groot perifeer ziekenhuis. De zorgvraag bleek in de praktijk […]

Comments { 0 }

NINLARO® (ixazomib) voorwaardelijk geregistreerd in Europa voor behandeling multipel myeloom

− De registratie is gebaseerd op de resultaten van de TOURMALINE-MM1 studie, waarin een significante verbetering van de progressievrije overleving met 6 maanden werd aangetoond 2 − Hoofddorp, december 2016 – Ninlaro® (ixazomib) in combinatie met lenalidomide en dexamethason (Rd) is eind november 2016 voorwaardelijk geregistreerd door de Europese Commissie voor de behandeling van volwassen […]

Comments { 0 }

Sollicitatieprocedure VCMS Master Academy

Om je aan te melden voor de VCMS Master Academy moet je een sollicitatieprocedure doorlopen. De Master Academy is bedoeld voor studenten die hun masterfase in zijn gegaan en dus helaas niet voor bachelorstudenten. De sollicitatieprocedure bestaat uit een drietal onderdelen: Motivatiebrief (max. 1 A4) CV Videopitch (max. 90 sec.) Vermeld bij je motivatiebrief duidelijk in welk studiejaar […]

Comments { 0 }