Archive | August, 2016

Sociaal leger of een robot voor oma?

Blog door Wanda de Kanter De dienstplicht is afgeschaft omdat het beroepsleger groot genoeg is. Maar wordt het geen tijd om de militaire dienstplicht te vervangen door een sociale dienstplicht? De gemiddelde leeftijd in Nederland neemt toe en mede door het feit dat er vrijwel niets aan primaire preventie van de grote oorzaken van ziekte […]

Comments { 0 }

Microsatellietinstabiliteit bij het colorectaal carcinoom

De aanwezigheid van MSI is in vroege stadia van het colorectaal carcinoom een gunstige prognostische factor. Echter, in de gemetastaseerde setting is MSI een ongunstige prognostische factor. Hoe kan deze kennis u helpen bij de behandeling van uw patiënten? Klik hier om het artikel te lezen.

Comments { 0 }