Archive | July, 2016

Twaalf uur per dag zitten vergroot kans op hart- en vaatziekten

In de wetenschap Volgens een Amerikaanse onderzoeksgroep die verbonden is aan vijf medische instituten mag een persoon maximaal twaalf uur per dag zittend doorbrengen voordat er hartschade optreedt. De resultaten van hun meta-analyse staan in het vaktijdschrift JAMA Cardiology waarin het team beschrijft wat voor cardiovasculaire problemen een inactieve leefstijl veroorzaakt. Steeds meer mensen brengen […]

Comments { 0 }

Jorine van Vliet – Clusterhoofdpijn: de onbekende ‘suicide headache’

Recent zag ik op mijn spreekuur patiënt B van 57 jaar oud. Hij vertelde al jaren verschrikkelijke pijnaanvallen te hebben, gelokaliseerd rond zijn rechteroog. Ze begonnen toen hij 21 was. Meestal werd hij ’s nachts wakker van deze pijn en wist dan letterlijk niet waar hij het zoeken moest. Hij ging zijn bed uit om […]

Comments { 0 }

Langdurige blootstelling aan licht versnelt ouderdomsverschijnselen bij muizen

In de wetenschap Langdurige blootstelling aan licht leidt tot versnelde ouderdomsverschijnselen. Dat concluderen wetenschappers dr. Eliane Lucassen en prof. Joke Meijer, onderzoeker en hoogleraar neurofysiologie aan het Leids Universitair Medisch Centrum. De resultaten van het onderzoek naar de functie van de biologische klok staan in het vaktijdschrift Current Biology. Een evenwichtig dag- en nachtritme is […]

Comments { 0 }

Advertorial:▼ Nucala® beschikbaar en vergoed als aanvullende behandeling voor volwassen patiënten met ernstig refractair eosinofiel astma

GSK is verheugd u te kunnen informeren dat Nucala (mepolizumab) beschikbaar en vergoed is als aanvullende behandeling voor volwassen patiënten met ernstig refractair eosinofiel astma. (1) Nucala is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat de binding van IL-5 aan de receptor op het celoppervlak van de eosinofiel blokkeert. In het klinisch ontwikkelingsprogramma van Nucala werd de […]

Comments { 0 }

Joost Jongen: Ruggenmergstimulatie als laatste redmiddel voor botkankerpijn

Blogbijdrage In 1967 beschreef Shealy een patiënt met onbehandelbare pijn ten gevolge van botkanker. De botkanker was het gevolg van doorgroei van een longcarcinoom in de rechter thoraxwand. Hij werd behandeld met hoge doses opioïden. Vanwege extreme opioïd-geïnduceerde misselijkheid werd besloten tot een noodgreep: epidurale ruggenmergstimulatie, wat toen gold als een experimentele behandeling. Dit resulteerde […]

Comments { 0 }