Archive | March, 2016

NZa voegt carfilzomib toe aan lijst met add-ongeneesmiddelen

Carfilzomib (Kyprolis) is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op de lijst met add-ongeneesmiddelen geplaatst. Dit houdt in dat het middel in toedieningsvorm infusiepoeder in rekening kan worden gebracht wanneer het wordt voorgeschreven in combinatie met lenalidomide en dexamethason voor de behandeling van volwassen patiënten met multipel myeloom die ten minste één eerdere behandeling hebben gehad. […]

Comments { 0 }

Angela Maas: ‘Je gaat het pas zien als het doorhebt’

Blogbijdrage Deze volkswijsheid die Johan Cruijff ons heeft nagelaten is zeer van toepassing op de geneeskunde. In de 17e eeuw was het Antonie van Leeuwenhoek die als eerste met een simpele microscoop organismen beschreef die 150 jaar later bacteriën bleken te zijn. In de cardiologie kunnen we sinds de jaren zestig van de vorige eeuw […]

Comments { 0 }

‘Milestone’ in cocaine dependence treatment: dexamfetamine effective and safe

Scientific news Heroin-dependent patients who are also struggling with cocaine dependence can be successfully treated for this second addiction using sustained-release dexamfetamine. That is written by Dutch investigators in The Lancet. In an accompanying comment, Swiss psychiatrists call these results a milestone. Many people who are being treated for heroin dependence, are also dependent on […]

Comments { 0 }

‘Mijlpaal’ in behandeling cocaïneverslaving: dexamfetamine blijkt effectief en veilig

In de wetenschap Heroïneverslaafden die tevens verslaafd zijn aan cocaïne kunnen voor die tweede verslaving succesvol worden behandeld met een dexamfetaminepreparaat met vertraagde afgifte. Dat schrijven Nederlandse onderzoekers in The Lancet. In een commentaar noemen Zwitserse psychiaters het een mijlpaal in de zoektocht naar een effectieve medicamenteuze behandeling. Veel personen die onder behandeling zijn voor […]

Comments { 0 }

Stress response after childhood trauma measurable in DNA

Scientific news Traumatic childhood events leave an epigenetic trail in the DNA. Primarily, the methylation of the KITLG gene is relevant for stress response programming in the brain. That is written by researchers of Utrecht University and the Max Planck Institute in Nature Communications.  Exposure to heavy stress during childhood is a risk factor for […]

Comments { 0 }

“Je kunt aspirine niet zomaar voorschrijven aan kankerpatiënten”

Achter het nieuws In het kader van darmkankermaand sprak MedZine News met Martine Frouws, arts-onderzoeker aan het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Ze doet onderzoek naar het effect van aspirine op recidieven en overleving bij patiënten ouder dan vijfenveertig jaar met coloncarcinoom. “We veronderstellen dat aspirine de kans op uitzaaiingen van darmkanker kan verminderen.” Ter […]

Comments { 0 }

Stressreactie na jeugdtrauma meetbaar in DNA

In de wetenschap Traumatische gebeurtenissen tijdens de jeugd laten epigenetische sporen achter in het DNA. Met name de methylatie van het KITLG-gen is relevant voor de programmering van de stressrespons in de hersenen. Dat schrijven onderzoekers van de Universiteit Utrecht en het Max Planck Instituut in Nature Communications. Blootstelling aan hevige stress tijdens de kindertijd […]

Comments { 0 }

MedZine News is vanaf nu ook beschikbaar op web

Vanaf vandaag kunt u gepersonaliseerd medisch nieuws per specialisme lezen via MedzineNews.com, op computer, tablet of smartphone. MedZine News geeft u toegang tot meer dan 4.700 medische bronnen, zoals internationale vaktijdschriften, toonaangevende websites en publicaties van ziekenhuizen en beroepsverenigingen. Probeer het nu zelf! Onafhankelijke redactie Naast het aanbod van artikelen die worden gepresenteerd in een […]

Comments { 0 }

Antibiotic resistance growing global problem for children with urinary tract infection

Scientific news The prevalence of resistance to commonly prescribed antibiotics in children with urinary tract infections is high, especially in countries outside the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), according to a recent article in the British Medical Journal. In an editorial, an Australian professor of General Practise Research warns about the drastic consequences […]

Comments { 0 }

Antibioticaresistentie bij kinderen met blaasontsteking groeiend wereldwijd probleem

In de wetenschap De prevalentie van resistentie tegen gangbare antibiotica die worden gebruikt voor blaasontsteking bij kinderen is hoog. Dit is vooral het geval in landen buiten de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Dat schrijven Britse onderzoekers in het British Medical Journal. In een editorial waarschuwt een Australische professor eerstelijnszorg dat dit probleem […]

Comments { 0 }