Archive | September, 2015

Viekirax® en Exviera® vanaf vandaag vergoed voor chronische HCV GT1- en GT4-patiënten in alle leverfibrose-stadia

Advertorial – Vanaf vandaag komen alle geïndiceerde chronische hepatitis C-patiënten met genotype 1 in aanmerking voor behandeling met Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir-tabletten) en Exviera (dasabuvir-tabletten), met of zonder ribavirine (RBV). Viekirax (ombitasvir/paritaprevir/ritonavir-tabletten) wordt eveneens vergoed voor chronische hepatitis C-patiënten met genotype 4 in combinatie met RBV. De vergoeding wordt toegekend aan alle geïndiceerde chronisch geïnfecteerde GT1- en […]

Comments { 0 }

‘De balans tussen effectiviteit en bijwerkingen is bij LCIG gunstig’

Advertorial – De resultaten van de grootste observationele studie tot nu toe laten een zeer robuuste effectiviteit en een redelijke veiligheid van levodopa-carbidopa intestinale gel (LCIG) bij Parkinson zien[4], aldus neuroloog dr. J.P. Ter Bruggen uit Den Bosch. ‘We hebben hiermee een krachtige derdelijns therapie in handen, die we denk ik ook vaker in een eerder […]

Comments { 0 }

DZAHW met Donald van der Peet: “De zorg wordt te veel gestuurd door processen in het ziekenhuis”

Op 12 november 2015 organiseert Medix Publishers weer ‘De Zorg Aan Het Woord’, waar verschillende sprekers zullen discussiëren over de realiseerbaarheid van zorginnovaties. Het thema van dit jaar is ‘dromen, durven, doen’, met de nadruk op het laatste.  Een van de sprekers tijdens DZAHW is Donald van der Peet. Hij is als gastro-intestinaal chirurg verbonden […]

Comments { 0 }

Brein op chip moet inzicht geven in Alzheimer

In de Wetenschap Binnenkort start een Europees onderzoek dat meer inzicht moet geven in het ontstaan van Alzheimer. Onder leiding van hoogleraar Genetische Epidemiologie prof. dr. Cornelia van Duijn van het Erasmus MC, worden stamcellen geherprogrammeerd tot hersencellen op een chip. Hiermee hopen onderzoekers de oorzaak van Alzheimer te ontdekken en een manier waarop het […]

Comments { 0 }

Aspirin doubles survival chances of patients with gastro-intestinal cancer

Scientific news The results from a Dutch cohort study with 13,715 gastro-intestinal (GI) cancer patients show that the use of aspirin after diagnosis increases the five-year survival rate from 42 to 75 percent. Martine Frouws, research physician at the Leiden University Medical Centre, presented her findings at the European Cancer Congress (ECC) in Vienna on […]

Comments { 0 }

Aspirine verdubbelt overlevingskans bij gastro-intestinale kanker

In de Wetenschap Uit een Nederlandse cohortstudie met 13.715 patiënten met tumoren in het maagdarmstelsel is gebleken dat het gebruik van aspirine na diagnose de vijfjaarsoverleving verhoogt van 42 naar 75 procent. Dit presenteerde arts-onderzoeker Martine Frouws van de afdeling Heelkunde van het LUMC op 28 september 2015 op het European Cancer Congress (ECC) in […]

Comments { 0 }

Vooruitblik op de NVR Najaarsdagen 2015

Congressen Tijdens het jaarlijkse reumatologiecongres van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR) op donderdag 24 en vrijdag 25 september 2015 zullen dit jaar weer uiteenlopende programmapunten aan bod komen. Naast de gebruikelijke abstract- en postersessies over zowel basaal-wetenschappelijke als klinische thema’s, zullen er ook interactieve sessies plaatsvinden. Met vier parallelle voordracht-sessies zal er voldoende keuze […]

Comments { 0 }

Personalised medicine not yet validated for cancer

Scientific news In theory, the prescription of medication compensating the deregulation of molecular pathways should lead to better treatment of cancer. However, in a multicentre phase II study in France, this approach did not render longer periods of progression-free survival. The results, published in The Lancet, raise concerns about the implementation of personalised medicine in […]

Comments { 0 }

Personalised medicine nog niet gevalideerd voor kanker

In de Wetenschap In theorie zou het voorschrijven van medicatie die de effecten van verstoorde moleculaire pathways compenseert tot een betere behandeling van kanker moeten leiden. In een multicenter fase II-studie in Frankrijk leverde deze aanpak echter geen hogere overleving op. De in The Lancet gepubliceerde resultaten roepen vragen op over de manier waarop personalised […]

Comments { 0 }

EASD 2015: New glucose monitoring device and promising study results

Scientific news Monitoring blood glucose levels will be easy as never before easier for diabetics. The company DexCom has developed the first glucose monitoring device that can be linked to your smartphone, replacing the separate data receivers. The G5 Mobile Continuous Glucose Monitor (CGM) received the CE mark on the 14th of September and will […]

Comments { 0 }