Archive | August, 2015

Increasing chikungunya transmissions predicted in Europe

Scientific news In July, a fifty-year-old Spaniard who had not visited any endemic countries was diagnosed with the chikungunya virus. Most likely, the infection occurred in his home town. This is not the first time the tropical virus has been transmitted in Europe. A publication in eLIFE shows that the distribution of the transmitting mosquito […]

Comments { 0 }

Besmetting met chikungunyavirus ook in Europa mogelijk

In de wetenschap Afgelopen juli werd er in Spanje een vijftigjarige man met chikungunya gediagnosticeerd zonder dat hij in een endemisch gebied was geweest. Het lijkt erop dat hij in zijn woonplaats besmet is geraakt. Dit is niet de eerste keer dat transmissie van het tropische virus binnen Europa plaatsvindt. Een recente publicatie in eLIFE […]

Comments { 0 }

Evidence against predicted dementia epidemic

Scientific news Because of the ageing of the general population and an increase in dementia patients, dementia was predicted to become a true epidemic. However, this assumption is based on data from twenty years ago. A review in The Lancet of recent epidemiologic publications concerning dementia epidemiology contradicts the conclusions previously made. In the period […]

Comments { 0 }

Voorspelde dementie-epidemie blijkt mee te vallen

In de wetenschap Door de vergrijzing van de bevolking en het stijgende aantal dementerenden leek het erop dat dementie een alsmaar groeiende bedreiging zou gaan vormen voor de komende generaties. De cijfers waarop deze conclusies zijn gebaseerd, zijn echter van twintig jaar geleden. Een review in The Lancet van recente publicaties op het gebied van […]

Comments { 0 }

Sporters onder de loep

In de wetenschap Hoe voorkom je eetstoornissen bij judoka’s, het overtrainen van jonge topsporters en de veelvoorkomende enkelblessure? Deze en andere vragen werden door het VUmc, UMC Groningen, UMC Utrecht en Maastricht UMC+ onderzocht in het kader van het ZonMw-programma Sport, Bewegen en Gezondheid. MedZine zette enkele resultaten uit de slotpublicatie op een rijtje. Extreem […]

Comments { 0 }

Rheumatoid arthritis predictable in Mexican families

Scientific news Family members of patients with rheumatoid arthritis (RA) have an increased risk to develop the disease themselves. However, it is not clear which family members will eventually be affected. A Mexican study published in Arthritis & Rheumatology has now shown that the presence of specific antibodies in the blood is a tell-tale for […]

Comments { 0 }

Reuma voorspelbaar bij Mexicaanse families

In de wetenschap Familieleden van patiënten met reumatoïde artritis (RA) hebben een verhoogde kans om zelf ook de ziekte te ontwikkelen. Het is echter onduidelijk welke familieleden dit uiteindelijk betreft. Een Mexicaanse studie in Arthritis & Rheumatology heeft nu aangetoond dat de aanwezigheid van bepaalde antilichamen in het bloed een aanwijzing is voor het ontstaan […]

Comments { 0 }

Listening to music reduces pain after surgery

Scientific news Patients who listen to music before, during or after surgery recover with less pain, less analgesics and less anxiety. These are the results of a large systematic review of 72 randomised controlled trials that was published in The Lancet. In the studies, listening to music was compared with regular care, wearing headphones without […]

Comments { 0 }

Naar muziek luisteren verlicht pijn na operatie

In de wetenschap Patiënten die voor, tijdens of na een operatie naar muziek luisteren hebben daarna minder pijnklachten, gebruiken minder pijnstillers en zijn minder gespannen. Dit blijkt uit een grote systematische review van 72 gerandomiseerde onderzoeken met controlegroep, die gepubliceerd is in The Lancet. In de publicaties werd het luisteren van muziek vergeleken met reguliere […]

Comments { 0 }

Children often asymptomatic virus carriers

Scientific news According to an American cohort study, children younger than five years carry respiratory viruses fifty percent of the time. This is not always accompanied by health complaints: symptoms were only reported in 37 percent of the study time, researchers from the University of Utah state in Clinical Infectious Diseases. In the study, 26 […]

Comments { 0 }