Archive | July, 2015

Video: A closer look into a mouse brain

Scientific news Credit: Kasthuri et al./Cell 2015 American researchers have succeeded at imaging a mouse brain at a scale previously unachievable. They describe their imaging tool in a recent publication in Cell. Jeff Lichtman, study senior author and researcher at Harvard University: “For people who are imagers, being able to see all of these details is […]

Comments { 0 }

Video: Muizenbrein gedetailleerd in beeld gebracht

In de wetenschap Credit: Kasthuri et al./Cell 2015 Amerikaanse onderzoekers zijn erin geslaagd om een kijkje te nemen in het brein van een volwassen muis op een schaal die voorheen onbereikbaar was. In een publicatie in Cell lichten ze de gebruikte techniek toe. Jeff Lichtman, leider van de onderzoeksgroep en wetenschapper aan de Harvard University: “Voor […]

Comments { 0 }

Aios van de maand: “Het zijn niet alleen maar oude en kwijlende mensen”

Onze aios van de maand, Eefke Kok, zit in het laatste jaar van haar opleiding tot specialist ouderengeneeskunde aan het GERION van het VUmc in Amsterdam. Na drie jaar klinische geriatrie besloot ze uiteindelijk toch over te stappen naar ouderengeneeskunde. “In het ziekenhuis ging alles te snel en was het productie draaien. Ik wil zien […]

Comments { 0 }

IL-37 vermindert overgewicht–geïnduceerde ontsteking en insulineresistentie

Achter het nieuws De anti-inflammatoire cytokine interleukine-37 (IL-37) speelt een rol bij het reguleren van door obesitas veroorzaakte ontstekingen in vetweefsel, die het ontstaan van diabetes tot gevolg kunnen hebben. Dat schrijft dr. Dov Ben Ballak in zijn proefschrift, getiteld ‘From cell to cytokine: exploration of inflammatory pathways mediating obesity-induced insulin resistance’. Op 10 juli […]

Comments { 0 }

Europese goedkeuring Repatha® (evolocumab) voor de behandeling van verhoogd cholesterol

Advertorial – Op 17 juli jl. heeft de European Medicines Agency (EMA) Repatha® (evolocumab) goedgekeurd, een nieuw monoklonaal antilichaam ontwikkeld door Amgen. Evolocumab is geregistreerd voor de behandeling van: Volwassenen met primaire hypercholesterolemie (heterozygote familiaire en niet-familiaire) of gemengde dyslipidemie, als toevoeging aan een dieet: in combinatie met een statine of een statine met andere […]

Comments { 0 }

Radboud medical centre shares patient information with the US and Canada

News in perspective   Although the Epic Care Everywhere system is widely used in North America, most other countries are oblivious of the international network that enables sharing of electronic patient files. The Radboud University Medical Centre (Radboudumc) has recently become one of the first European Epic members. With the Care Everywhere module of the […]

Comments { 0 }

Radboudumc deelt EPD met de VS en Canada

Achter het nieuws   Waar in de Verenigde Staten en Canada al jaren volop patiëntinformatie wordt gedeeld tussen ziekenhuizen, is het Care Everywhere systeem in de rest van de wereld nog vrijwel onbekend. Wie echter nu de lijst van deelnemende centra bekijkt, ziet ook het Radboudumc tussen de Noord-Amerikaanse ziekenhuizen staan. Met Care Everywhere van […]

Comments { 0 }

First success T cell therapy in multiple myeloma

Scientific news   Apart from leukaemia and lymphoma, T cell therapy has now proven to be effective in multiple myelomas. In a phase I/II clinical trial, sixteen of the twenty patients responded to the treatment, US scientists write in Nature Medicine. The developed T cell therapy is an addition to the existing chemotherapy and autologous […]

Comments { 0 }

Eerste succes T-celtherapie in multipel myeloom

In de wetenschap   Behalve voor leukemie en lymfomen is er nu ook een T-celtherapie voor multipele myelomen. In een fase I/II-klinische studie sloeg de behandeling in zestien van de twintig patiënten aan, schrijven wetenschappers uit de VS in Nature Medicine. De ontwikkelde T-celtherapie vormt een toevoeging aan het bestaande behandelingsregime met chemotherapie en autologe […]

Comments { 0 }

Dr. Janneke Schermers: “Zorginnovatie moet passen bij de patiënt”

Achter het nieuws   Computersystemen die ziektes voorspellen, zorgrobot Alice die dementerende ouderen bijstaat tegen eenzaamheid, WhatsApp-gebruik onder artsen; er gebeurt veel in het ICT-zorglandschap. Ondanks dat deze ontwikkelingen de patiënt vaak ten goede komen, roepen ze vragen op bij dr. Janneke Schermers, universitair docent Public Health aan de Universiteit Utrecht. In haar huidige positie […]

Comments { 0 }