Archive | May, 2015

2015 ASCO Annual Meeting: What about immunotherapy?

Congress With the theme Illumination & Innovation this year’s congress of the American Society of Clinical Oncology promises a lot of new developments and insights in the field of cancer. One of the progresses to keep an eye on is immunotherapy. This treatment strategy is rapidly gaining ground and will be discussed in numerous sessions […]

Comments { 0 }

2015 ASCO Annual Meeting: What about immunotherapy?

Congress With the theme Illumination & Innovation this year’s congress of the American Society of Clinical Oncology promises a lot of new developments and insights in the field of cancer. One of the progresses to keep an eye on is immunotherapy. This treatment strategy is rapidly gaining ground and will be discussed in numerous sessions […]

Comments { 0 }

Aios van de Maand: “Je moet zelf iets van de tropenopleiding maken”

Aios van de Maand In mei 2015 is Kristine van Doesum de Aios van de Maand. Als tropenarts in opleiding (taio) heeft zij veel vrijheid in het zelf samenstellen van haar opleidingstraject. Van Doesum vindt het een uitdaging om met beperkte middelen te zorgen voor een adequate behandeling: “Je bent in de tropen heel erg […]

Comments { 0 }

Oral and intravenous methylprednisolone equally effective for MS relapses

Scientific news In practice, methylprednisolon (MP) is administered intravenously in MS patients suffering from relapses. In a recent phase-IV clinical trial, however, Spanish scientists show that the drug has the same mode of action when taken orally. This route of administration would be more convenient for patients and has lower costs, the researchers write in […]

Comments { 0 }

Methylprednisolon bij MS oraal even effectief als intraveneus

In de Wetenschap Methylprednisolon (MP) voor de behandeling van relapses bij MS-patiënten werd tot nu toe intraveneus toegediend. In een fase IV-klinische trial hebben Spaanse onderzoekers nu laten zien dat het middel hetzelfde werkingsmechanisme heeft bij oraal gebruik. Orale toediening zou zowel prettiger zijn voor de patiënt als lagere kosten met zich mee brengen, schrijven […]

Comments { 0 }

Largest twin study yet: all traits are hereditary

Scientific news After years of discussion, scientists finally seem to have found the answer to what determines our behaviour: genetics or environmental factors. Apparently, no clear distinction can be made between the two, because both contribute equally. This simultaneously implies that every trait is hereditary, in contrast to previous assumptions. The VU Amsterdam and the […]

Comments { 0 }

Grootste tweelingstudie ooit: iedere eigenschap is erfelijk

In de Wetenschap Na jaren van discussie lijkt er een einde te zijn gekomen aan de zoektocht naar de hoofddeterminant van ons gedrag. Een duidelijke winnaar is er niet: genen en omgevingsfactoren spelen een even grote rol. Dat betekent ook dat iedere eigenschap erfelijk is, in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht. In Nature Genetics […]

Comments { 0 }

More Alzheimer proteins in higher educated people

Scientific news The accumulation of amyloid in brain tissue is an early sign of Alzheimer’s disease. An elaborate study from the VUmc Alzheimer Centre and the University Medical Centre of Maastricht has now identified these plaques in ten percent of healthy fifty year-olds. Furthermore, the protein accumulations seem to occur more frequent in people with […]

Comments { 0 }

Alzheimereiwit vaker aanwezig bij hogeropgeleiden

In de Wetenschap De ophoping van amyloïd in de hersenen is een vroeg teken van de ziekte van Alzheimer. Uit een grootschalig onderzoek van het VUmc Alzheimercentrum en het UMC+ Maastricht is nu gebleken dat deze plaques al bij tien procent van de gezonde vijftigjarigen meetbaar zijn. Daarnaast komen de eiwitophopingen vaker voor bij hogeropgeleiden. […]

Comments { 0 }

Levodopa 50 jaar!

Comments { 0 }