Archive | August, 2014

Breakthrough in stem cell research could lead to new treatment of neuromuscular diseases

Scientific Amsterdam, August 29th 2014 – For the first time, researchers succeeded in creating neuromesodermal progenitor (NMPs) cell. The produced cells could be of use in the future to treat neuromuscular diseases. Dr. James Briscoe from the MRC National Institute for Medical Research at the University of Edinburgh led the research project. The findings were […]

Comments { 0 }

Doorbraak in stamcelonderzoek kan leiden tot behandeling neuromusculaire aandoeningen

In de wetenschap Amsterdam, 28 augustus 2014 – Voor de eerste keer zijn onderzoekers erin geslaagd neuro-mesodermale voorloper (NMV) cellen te creëren. De geproduceerde cellen kunnen in de toekomst van nut zijn om neuromusculaire ziekten te behandelen. Het onderzoek werd mede geleid door Dr. James Briscoe van het MRC National Institute for Medical Research aan […]

Comments { 0 }

Revolutionary new method for medicine development published in Nature

Scientific news Amsterdam, August 26th 2014 – On August 24th this year a new method for medicine development, called ‘activity-directed synthesis’ was published in Nature Chemistry. The authors George Karageorgis and colleagues conducted the study at the University of Leeds. The approach is seen as revolutionary. According to the scientists, because of its simplicity, pharmaceutical […]

Comments { 0 }

Revolutionaire nieuwe methode voor medicijnontwikkeling gepubliceerd in Nature

In de wetenschap Amsterdam, 25 augustus 2014 –  Op 24 augustus dit jaar verscheen de publicatie in Nature Chemistry waarin een nieuwe methode voor medicijnontwikkeling ‘activity-directed synthesis’ wordt beschreven. De auteurs George Karageorgis en zijn collega’s deden onderzoek aan de Universiteit van Leeds. De aanpak wordt als revolutionair gezien. Volgens de wetenschappers is de methode […]

Comments { 0 }

Low dietary salt intake also harmful for cardiovascular health

Scientific news Amsterdam, August 22nd 2014 – A study published in the New England Journal of Medicine suggests that a low dietary intake of sodium could, just like a high dietary sodium intake, lead to an increased incidence of major cardiovascular events,. The publication is the result of research performed at the McMaster University in […]

Comments { 0 }

Te lage zoutinname ook gevaarlijk voor hart en vaten

In de wetenschap Amsterdam, 22 augustus 2014 – Een studie gepubliceerd in de New England Journal of Medicine suggereert dat een te lage natriuminname, net als een te hoge natriuminname, een verhoogde incidentie van cardiovasculaire gezondheidsproblemen tot gevolg kan hebben. De publicatie is het resultaat van onderzoek aan de McMaster Universiteit in Hamilton, Canada. Wetenschapper […]

Comments { 0 }

Nienke Nieuwenhuizen: “Ik zie dementie als een boekenkast waar geen nieuwe boeken meer bijkomen.”

In de praktijk van Nienke Nieuwenhuizen Medzine, 2014, 21 augustus 2014 – Specialisten ouderengeneeskunde behandelen kwetsbare ouderen en chronisch zieken met diverse gezondheidsproblemen. De vroegere ‘verpleeghuisarts’ heeft specifieke kennis in het herkennen van (dreigende) kwetsbaarheid en kan door middel van pro-actief handelen kwetsbaarheid voorkomen of uitstellen. Verenso is de vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal […]

Comments { 0 }

Laser optical tweezers reveal how malaria parasites infect red blood cells

Scientific Amsterdam, August 20th –   Malaria is a life-threatening disease that is caused by a parasite that invades red blood cells. Scientists at the University of Cambridge used a laser optical tweezer technique to study the interaction between the parasite and red blood cells on a very small scale, which proved that the instrument […]

Comments { 0 }

Laserpincet techniek geeft inzicht hoe malaria parasieten rode bloedcellen infecteren

    In de wetenschap Amsterdam, 20 augustus 2014 – Malaria is een levensbedreigende ziekte die veroorzaakt wordt door een parasiet die rode bloedcellen binnendringt. Wetenschappers aan de Universiteit van Cambridge toonden aan dat een zogenaamde laserpincet gebruikt kan worden om de interactie tussen de ziekteverwekker en de rode bloedcel gedetailleerd te kunnen bestuderen. De resultaten werden gepubliceerd in […]

Comments { 0 }

Early antibiotic exposure linked to later-life obesity and metabolic abnormalities

Scientific Amsterdam, 15th August 2014- Using antibiotics at an early age could lead to permanent changes in the gut that increase the risk of obesity and metabolic abnormalities later on in life. This is suggested by Laura M. Cox and colleagues at the NTU Langone Medical Center in New York. The findings are published in […]

Comments { 0 }