Archive | October, 2012

Seebri® Breezhaler®, de nieuwe eenmaaldaagse behandeling van COPD goedgekeurd voor Europese markt.

(Dit artikel wordt u aangeboden door Novartis)

Comments { 0 }

Imatinib adjuvant bij gereseceerde gastro-intestinale stromatumoren

(Dit artikel wordt u aangeboden door Novartis Oncology)

Comments { 0 }

Een complete behandeling voor patiënten met myelodysplastisch syndroom met laag of intermediate-1 risicoprofiel

(Dit artikel wordt u aangeboden door Novartis Oncology)

Comments { 0 }