Archive | Pulmonologie – COPD/Astma/Allergie RSS feed for this section

Advertorial:▼ Nucala® beschikbaar en vergoed als aanvullende behandeling voor volwassen patiënten met ernstig refractair eosinofiel astma

GSK is verheugd u te kunnen informeren dat Nucala (mepolizumab) beschikbaar en vergoed is als aanvullende behandeling voor volwassen patiënten met ernstig refractair eosinofiel astma. (1) Nucala is een gehumaniseerd monoklonaal antilichaam dat de binding van IL-5 aan de receptor op het celoppervlak van de eosinofiel blokkeert. In het klinisch ontwikkelingsprogramma van Nucala werd de […]

Comments { 0 }